Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q4 2020

2 feb 2021 - News

In het vierde kwartaal van 2020 is geen instabiliteit van cavernes waargenomen.

In 2016 is ten zuiden van Hengelo in samenwerking met het KNMI een micro-seismisch meetnet geïnstalleerd. Hiermee worden oudere cavernes in de regio 24/7 gemonitord. Meer informatie is ook te vinden op de pagina over cavernebeheer in Twente

In het vierde kwartaal helft van 2020 werden vijf lichte trillingen gemeten, die allen duiden op normale bewegingen langs bestaande (in de regel natuurlijke) breuklijnen of overgangen in de ondergrond. Alle cavernes zijn stabiel.

Het volledige meetrapport voor het vierde kwartaal 2020 is hier beschikbaar.