13 jul 2020 - News

Nouryon zal dit jaar 8 oude zoutputten definitief afsluiten en is vergevorderd met de voorbereidingen om dit aantal in 2021 te verhogen naar meer dan 20 putten.

Bij het buiten gebruik stellen, of ‘abandonneren’, wordt een duurzame afsluiting aangebracht, waarbij de zoutput wordt afgevuld met cement. Oude buizen en andere materiaal wordt verwijderd tot 3 meter onder het maaiveld, dat weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. Ook het zouthuisje wordt weggehaald en na het afsluiten is een zoutput niet meer zichtbaar in het landschap. Voordat een zoutput definitief kan worden afgesloten wordt een aantal voorbereidingen getroffen. Daarbij wordt een eerste afsluiting onderin de put geplaatst en worden diverse metingen uitgevoerd.

Nouryon sluit dit jaar 8 oude putten af, waarvan de eerste abandonnering in juni werd voltooid. Daarnaast worden dit jaar voorbereidende werkzaamheden getroffen voor 30 oude putten die in de toekomst worden afgesloten.

Eric Huisman, Manager Mining Development & Compliance bij Nouryon: “Wij zullen de komende jaren de zoutputten in Twente die niet meer gebruikt worden versneld afsluiten. Met ondersteuning van een ervaren aannemer op dit gebied zijn we dit jaar al begonnen met de nodige voorbereidingen, zodat we straks meer dan 20 putten per jaar kunnen abandonneren. Dat is flink meer dan het aantal nieuwe boringen in Twente waarmee we steeds minder zichtbaar zullen worden in het landschap.”

Overzicht abandonneringen 2020

Put locatie

Status

B266 Grote Esweg

Geabandonneerd

B267 Grote Esweg

Gaande

B265 Grote Esweg

In voorbereiding

B268 Grote Esweg

In voorbereiding

B269 Grote Esweg

In voorbereiding

B259 Baardinksweg

Gepland

B343 Molenveldweg

Gepland

B344 Molenveldweg

Gepland