Informatieavonden voor bewoners over zoutwinning in Haaksbergen

17 sep 2020 - News

Nouryon start in oktober met informatieavonden over de plannen om in 2022 te beginnen met zoutwinning in Haaksbergen. Omdat de zoutlaag in Haaksbergen dikker is dan in het huidige wingebied in Twente kan met een beperkt aantal nieuwe boringen de zoutproductie op een veilige manier voor de lange termijn worden gewaarborgd.

Yvar van den Winkel, Site Directeur Hengelo: “Het zout uit Twente is essentieel voor de productie van grondstoffen voor bijvoorbeeld medicijnen en desinfectiemiddelen. Dankzij de dikkere zoutlaag in Haaksbergen en toepassing van de laatste techniek kunnen we straks de huidige productie op peil houden met minder cavernes, minder werkzaamheden en minimale impact op de omgeving.”

Nouryon is voornemens om in 2021 te beginnen met de eerste boringen en met aanleg van een ondergrondse transportleiding voor pekel zodat in 2022 het eerste zout gewonnen kan worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal in het kader van de vergunningprocedures een milieueffectrapportage (MER) voor het project worden opgesteld. Een MER geeft onder andere een overzicht van mogelijke milieueffecten van een project en geplande maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of beperken.

Yvar van den Winkel: “Voordat we beginnen met werkzaamheden willen we eerst met de omgeving in gesprek over de planning van de werkzaamheden en alle maatregelen die we gaan nemen om te zorgen dat alles veilig en zorgvuldig gebeurt. De informatieavond is een eerste moment om met elkaar in gesprek te gaan, maar net als nu in Hengelo en Enschede, zullen we regelmatig contact zoeken met de omgeving en staan we altijd open voor vragen, zorgen of suggesties van onze buren.”

De beoogde winningslocaties zijn gelegen aan de noordzijde van het dorp Haaksbergen, globaal tussen het bedrijventerrein Stepelerveld en de kern van St. Isidorushoeve. Op het nieuwe bedrijventerrein Stepelerveld wordt daarnaast een pompstation gebouwd dat water naar de boringen in het veld en pekel uit het veld naar de fabriek pompt.

De bewonersavonden vinden plaats in de derde en vierde week van oktober in restaurant Evers in Haaksbergen. In verband met Corona maatregelen wordt mensen gevraagd om zich van te voren aan te melden voor een uitnodiging via contact.hengelo@nouryon.com, zodat het aantal bezoekers kan worden gespreid. Omwonenden, landeigenaren en andere betrokkenen worden ook per brief of e-mail op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie over het project in Haaksbergen zie ook: https://zoutwinning.nouryon.com/haaksbergen/