Versneld afsluiten oude cavernes Twente

1 okt 2019 - News

Nouryon heeft een plan ingediend om vanaf 2021 significant meer oude zoutputten af te sluiten (abandonneren) in Twente dan er worden geboord. Het bedrijf komt daarmee tegemoet aan de vraag van Staatstoezicht op de Mijnen om putten die niet meer in gebruik zijn versneld af te sluiten.

Dit jaar zijn er al 6 van de geplande 7 putten definitief afgesloten. In 2020 volgen er 8 en vanaf 2021 kan dit worden verhoogd naar ruim 20 per jaar. Bij het buiten gebruik stellen wordt een duurzame afsluiting aangebracht. De put wordt vervolgens op 3 meter onder het maaiveld afgewerkt en aan het oppervlak wordt alles in oorspronkelijke staat hersteld.

Yvar van den Winkel, Locatiedirecteur Nouryon Hengelo: “We abandonneren vanaf dit jaar structureel meer putten dan er nieuw bij komen en dit willen we de komende jaren nog verder opvoeren. Daar komt bij dat we straks in het nieuwe wingebied in Haaksbergen minder cavernes nodig hebben om aan de vraag naar zout te voldoen. Zo neemt het aantal zichtbare putten en ‘zouthuisjes’ in Twente steeds verder af.”

Bijlage: Brief - Abandonneringen in Hengelo – 10 september 2019