Pekellekkage Strootbeekweg

22 nov 2019 - News

Aan de Strootbeekweg is bij boring 140 circa 2 kubieke meter pekel (zout water) gelekt uit een horizontale leiding en rond het boorhuisje en in een aanliggende greppel terecht gekomen. De leiding is al enige tijd buiten gebruik en de oorzaak van de lekkage wordt onderzocht. De pekel is verwijderd en SodM en de gemeente Hengelo zijn geïnformeerd over het voorval.