Nouryon start saneringswerkzaamheden aan de Zwartevennenweg en Grote Veldweg

29 okt 2019 - News

Nouryon start met saneringswerkzaamheden rondom drie oude boorputten: put 335 en 336 aan de Zwartevennenweg en put 82 aan de Grote Veldweg.

De putten zijn tot de jaren ’80 gebruikt voor zoutwinning. Uit onderzoek bleek eerder dat deze in het verleden diesel hebben gelekt waarna milieukundig onderzoek is uitgevoerd.

Bij put 335 en 336 worden filters in de bodem geplaatst waardoor de dieselverontreiniging tot een diepte van 40 meter omhoog gepompt kan worden. Hierbij wordt perslucht en, indien nodig, ook drukpulstechniek gebruikt om het proces te bevorderen. De werkzaamheden gaan eind dit jaar van start en zullen naar verwachting circa 3 jaar in beslag nemen.

Bij boring 82 aan de Grote Veldweg worden van oktober 2019 tot begin 2020 peilbuizen en filters geplaatst om ondiepe verontreiniging weg te nemen. Op basis van de saneringsresultaten bij bovengenoemde putten 335 en 336 zal hier in een later stadium ook perslucht of drukpulstechniek worden ingezet voor sanering op grotere diepte, tot 40 meter.

Achtergrond: saneringen oude putten

De circa 270 cavernes in Twente zijn aangesloten op meer dan 550 verticale leidingen, of putten (vroeger werden per caverne tot 3 putten gebruikt, tegenwoordig nog maar 1). Tussen 2017-2019 is uit onderzoek gebleken dat 18 oude putten uit de jaren ‘70 en ’80 in het verleden mogelijk hebben gelekt. Het gaat hierbij om putten die niet meer in gebruik zijn. Voor deze putten is milieukundig onderzoek verricht en in overleg met betrokken overheden en landeigenaren vinden saneringsmaatregelen plaats.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn hier beschikbaar.