Gezamenlijk plan van aanpak voor evaluatie diesel en alternatieve hulpstoffen

26 mrt 2019 - News

De zoutwinningsbedrijven Nouryon, Frisia en Nedmag gaan gezamenlijk de toepassing van diesel en alternatieve hulpstoffen bij mijnbouw evalueren. Dit is overeengekomen met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Diesel wordt gebruikt als afdekolie voor veilige zoutwinning. Een dun laagje diesel in een zoutcaverne voorkomt dat de pekel (zout water) het dak van de caverne aantast. Na de winning wordt de diesel weer verwijderd uit de caverne.

In overleg met SodM kijken de drie zoutwinningsbedrijven Nouryon, Frisia en Nedmag welke stoffen naast diesel nog meer in aanmerking komen om als hulpstof ingezet te worden. De bedrijven zullen tot de zomer een gezamenlijke lijst opstellen van potentiele hulpstoffen, beoordeeld op milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Op grond van de grote verschillen tussen de gebieden en technieken wordt vervolgens voor ieder winningsgebied een aparte analyse uitgevoerd om te bepalen welke hulpstof het meest geschikt is. Uitkomsten hiervan worden dit najaar met SodM gedeeld.