Goede voortgang abandonneringen Hengelo

12 jul 2019 - News

Nouryon heeft in het eerste halfjaar 5 boringen definitief buiten gebruik gesteld (geabandonneerd).

Bij het buiten gebruik stellen wordt een duurzame afsluiting aangebracht en de put afgevuld met cement. Al het materiaal wordt verwijderd tot 3 meter onder het maaiveld, dat weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.

Erik Jan Westerink, Manager Mining Development and Compliance bij Nouryon: “We abandonneren meer putten dan er nieuw bij komen en dit zullen we de komende jaren nog verder opvoeren. Hiermee neemt het aantal zichtbare putten en ‘zouthuisjes’ in Twente steeds verder af.”

In Augustus wordt begonnen met de volgende abandonnering, van put 353, tussen de Kwinkelerweg en de A35.