SodM vraagt aanvullende informatie gebruik diesel

16 apr 2019 - News

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Nouryon, Nedmag en Frisia een last onder dwangsom opgelegd vanwege het niet voorhanden hebben van een (volledig) chemisch veiligheidsrapport voor gebruik van diesel bij zoutwinning.

Nouryon gebruikt diesel als afdekmateriaal voor veilige zoutwinning. Een dun laagje diesel in de caverne voorkomt dat de pekel (zout water) het dak van de caverne aantast.

SodM heeft in februari aangegeven dat voor het gebruik van diesel bij zoutwinning een veiligheidsrapport vereist is op grond van de Europese REACH verordening. Dit rapport is inmiddels door Nouryon ingediend, maar is volgens SodM nog niet volledig. SodM heeft de zoutbedrijven tot    1 september 2019 de tijd gegeven om dit te adresseren.

Onze prioriteit is veilige zoutwinning en daarmee ook veilig en verantwoord gebruik van diesel als hulpstof. Wij gaan aan de slag met de laatste aanwijzingen van SodM en zullen indien nodig verdere actie ondernemen.

Het nieuwsbericht van SodM is hier te vinden.