Bewoners bespreken zoutwinning Hengelo

2 apr 2019 - News

Op 1 april ontving Nouryon in Hengelo verschillende leden van de klankbordgroep, die bestaat uit bewoners en belanghebbende uit Twekkelo, Boekelo, Ganzebos en Usselo.

Locatiedirecteur Yvar van den Winkel sprak met de aanwezigen over lopende werkzaamheden in het veld en plannen voor de toekomst.

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met landeigenaren over de aanpak van de sanering van een aantal oude boorputten uit de jaren ’80 en zijn de eerste saneringsplannen hiervoor ter goedkeuring ingediend bij SodM. Tevens en wordt een aantal oude cavernes die niet meer in gebruik zijn dit jaar geheel afgesloten (‘geabandonneerd’).

Met het oog op de toekomst werden plannen voor zoutwinning in Haaksbergen toegelicht. Op dit moment wordt gekeken naar mogelijke routes voor nieuwe leidingen, met de verwachting dat de eerste werkzaamheden in 2020 van start gaan.

De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is eind 2019 gepland. Voor die tijd zal Nouryon nog een publieke bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerde inwoners uit Hengelo en Enschede.