Brakwaterlekkage boring B157 (Twekkelermarkeweg)

6 mei 2018 - News

Op zondag 6 mei is ca. 100 m3 brak water vrijgekomen bij boring B157 nabij de Twekkelermarkeweg (caverne 156).

Oorzaak was het afbreken van een drukmeter die recentelijk op de put was gemonteerd. Materiaalanalyse heeft laten zien dat het gebruik van twee verschillende materialen in de betreffende onderdelen tot spanningscorrosie heeft geleid waardoor de meter kon afbreken. Door de lage uitstroomsnelheid kon ca. 100 m3 brak water uitlopen voordat het drukverschil werd geregistreerd en het lek werd verholpen.

Het brakwater is verwijderd uit de nabijgelegen sloot. Bij alle boringen waar vergelijkbaar materiaal is gebruikt zijn de betroffen onderdelen vervangen. Ook zijn er aanpassingen gemaakt in het alarmsysteem om te waarborgen dat lekkages met een relatief lage uitstroomsnelheid in de toekomst sneller worden geregistreerd.