De laatste stand van zaken

Ook na de grondige vernieuwing van het leidingnetwerk vinden er regelmatig werkzaamheden plaats en kunnen zich onverhoopt bijzondere voorvallen voordoen, die wij dan hieronder melden. Bij vragen of hinder kunt u altijd contact met ons opnemen. Zo houden we elkaar op de hoogte.

Omwonenden zullen af en toe werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit kan gepaard gaan met extra verkeersafzettingen, openliggende terreinen en opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit enige hinder met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip. Bij vragen of overlast kun u direct contact met ons opnemen.

Op het Dashboard kun je altijd zien wat de actuele werkzaamheden en plannen zijn.

Bijzondere voorvallen

Sinds mei 2018 is het leidingwerk recent vernieuwd en vereenvoudigd en werken wij continue aan een intensief inspectie- en preventief onderhoudsprogramma. Toch kunnen zich incidenteel nog bijzondere voorvallen voordoen in de fabriek of in het veld, die wij hier melden.

Meldingen van voor mei 2018 zijn beschikbaar in het overzicht van historische lekkages.

Actualiteiten

Onderzoek oude putten

De ca 270 cavernes in Twente zijn aangesloten op meer dan 550 verticale leidingen, of putten (vroeger werden per caverne tot 3 putten gebruikt, tegenwoordig nog maar 1). Helaas is tussen 2017-2019 uit onderzoek gebleken dat een aantal oude putten uit de jaren ‘70 en ’80 in het verleden mogelijk hebben gelekt.

Het gaat hierbij om 15 putten die inactief zijn, dat betekent dat deze niet meer gebruikt worden voor zoutwinning maar nog wel open zijn. Daarnaast is er verontreiniging vastgesteld bij 3 putten die geabandonneerd zijn, dat wil zeggen dat de putten geheel zijn afgesloten. Alle actieve putten zijn lekvrij.

De resultaten van het onderzoek zijn hier beschikbaar.

In overleg met betrokken overheden en landeigenaren vinden saneringsmaatregelen plaats.