De laatste stand van zaken

Ook na de grondige vernieuwing van het leidingnetwerk vinden er regelmatig werkzaamheden plaats en kunnen zich onverhoopt bijzondere voorvallen voordoen, die wij dan hieronder melden. Bij vragen of hinder kunt u altijd contact met ons opnemen. Zo houden we elkaar op de hoogte.

Omwonenden zullen af en toe werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit kan gepaard gaan met extra verkeersafzettingen, openliggende terreinen en opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit enige hinder met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip. Bij vragen of overlast kun u direct contact met ons opnemen.

Klik hier!

Op het Dashboard kun je altijd zien wat de actuele werkzaamheden en plannen zijn.

Dashboard
Dashboard: Actuele werkzaamheden

Bijzondere voorvallen

Sinds mei 2018 is het leidingwerk recent vernieuwd en vereenvoudigd en werken wij continue aan een intensief inspectie- en preventief onderhoudsprogramma. Toch kunnen zich incidenteel nog bijzondere voorvallen voordoen in de fabriek of in het veld, die wij hier melden.

Meldingen van voor mei 2018 zijn beschikbaar in het overzicht van historische lekkages.

Actualiteiten