Hoe doe je meer met minder?

Nouryon is een koploper op het gebied van duurzaamheid in de chemie.
Ook in de zoutproductie kijken wij steeds naar mogelijkheden voor verdere
vergroening. Kun je zout produceren met minder Co2 uitstoot? Hoe kan je
zout uit industriële processen hergebruiken? Kun je lege cavernes
gebruiken om overtollige energie van windmolens op te slaan? Vragen die
ons dagelijks bezighouden om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Groene energie

De afgelopen jaren heeft Nouryon reeds grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben wij onze wereldwijde CO2 emissies sinds 2009 met bijna 30% verminderd. 

Zoutproductie is een energie-intensief proces en ook hier gebruiken wij steeds meer groene energie. Wij gebruiken grotendeels CO2-neutrale stoom, geproduceerd uit afval, om het zout in te dampen. In Hengelo betrekken wij deze stoom direct van afvalverwerker Twence en wekken wij een deel zelf op uit houtsnippers.

In Delfzijl werd in 2016 een nieuwe pijpleiding waarmee duurzame stoom direct van de biomassa centrale van Eneco naar het chemiepark wordt gebracht. Dit project verminderde de CO2 uitstoot in het chemiepark met 100.000 ton per jaar – gelijk aan 12.500 huishoudens.

In Denemarken onderzoeken wij samen met de start-up SaltPower of we met zout zelfs energie kunnen opwekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verschillen tussen zout en zoet water om elektriciteit op te wekken.

Circulaire economie

Na duurzame energie vormen grondstoffen de volgende grote uitdaging voor de industrie. Onze ervaring in zoutproductie opent deuren voor nieuwe vormen van circulaire chemie om zo bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving.

Zout is in overvloed beschikbaar, met enorme onderaardse afzettingen uit de oertijd. Maar die andere belangrijke grondstof voor de chemische industrie – koolstof – wordt in de meeste gevallen nog gewonnen uit olie en gas.

Om dit te veranderen, werken wij aan pilotprojecten om nieuwe producten te maken met koolstof uit afval of zelfs uit CO2-emissies, zoals Waste to Chemicals in Rotterdam. Voor deze technologieën zijn grote hoeveelheden waterstof nodig.

Op het Chemiepark Delfzijl produceren wij groene waterstof door middel van elektrolyse van pekel (zout water). Hiermee voorzien wij 2 waterstofbussen van Qbuzz in de regio, die daarmee CO-vrij rijden. In de toekomst zullen wij ook grotere hoeveelheden waterstof produceren uit water, om zo de circulaire economie verder vorm te geven.