Werkzaamheden bij caverne HL- G en HL-H in Heiligerlee

4 dec 2019 - News

In december en januari vinden werkzaamheden plaats bij boring HL-G en HL-H in Heiligerlee in voorbereiding voor definitieve afsluiting van beide cavernes.

Beide cavernes zijn al langere tijd niet meer in gebruik voor zoutwinning, waardoor kristallisatie is opgetreden. Dat is een natuurlijk proces dat heeft geleid tot het vernauwen van het boorgat. Om de noodzakelijke metingen mogelijk te maken, wordt het boorgat ruimer gemaakt.

In december vinden werkzaamheden plaats aan boring HL-G aan Napels West in Heiligerlee. De voorbereidingen, bijvoorbeeld de aanvoer van materiaal, zijn in gang gezet en gaan een week duren. Het ruimen van het boorgat neemt twee weken in beslag, waarna we het materiaal weer afvoeren. De werkzaamheden zijn voor de Kerstdagen afgerond. Er wordt gewerkt van 07.00 tot 19.00 uur.

Begin januari volgen dan de werkzaamheden rond boring H aan de Ontsluitingsweg.

We proberen eventuele overlast door transportbewegingen, op- en afbouw van het materiaal, licht en geluid tot een minimum te beperken. Bewoners zijn per brief op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 10 december om 19.00 uur in het gebouw op onze Pekelwinning. De presentatie van de bewonersavond is hier beschikbaar.