Bewonersbijeenkomst Westerlee

22 nov 2019 - News

Ruim honderdveertig bewoners uit de omgeving van Westerlee namen donderdag de moeite kennis te nemen van de activiteiten van Nouryon inzake zoutwinning. Na een gezamenlijk buffet werden de aanwezigen in groepjes bijgepraat over diverse onderwerpen.

Inzake veiligheid werd onder andere ingegaan op ontwerp en aanleg van het cavernegebied. Wij opereren overeenkomstig ontwerp, winningsplan en afspraken met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), zodat er een duurzame, stabiele en vooral veilige situatie is. We meten dit regelmatig en rapporteren dit aan SodM.

Verder werd een toelichting gegeven over de wijze van pekelwinning, waarbij holtes in een kilometersdikke zoutberg worden gemaakt, over de bodemdaling, over de werking van het seismisch netwerk en over de werkzaamheden in de buurt die het komend jaar in de planning staan.

De onderwerpen werden toegelicht met een viertal informatieposters: