Werkzaamheden Boring L

2 apr 2019 - News

Tussen 8 april en 19 april voeren we een reguliere onderhoudsstop uit bij boring L aan de Meidoornlaan.

Tijdens deze stop vervangen we de buizen en voeren we metingen uit naar omvang en vorm van de zoutholte en naar de kwaliteit van het cement, waarin de buizen zijn vastgezet.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. We proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Direct omwonenden zijn ook per brief op de hoogte gesteld. Omwonenden die vragen of suggesties hebben over lopende werkzaamheden kunnen daarnaast contact opnemen met Lambert Snijder  (Hoofd Pekelwinning Nouryon – Tranendallaan 17), via 06 51 57 59 59 of Lambert.Snijder@nouryon.com .