Werkzaamheden en actualiteiten

In het boorterrein van Nouryon bevinden zich 17 actieve boringen. Dat zijn boringen die op dit moment in gebruik zijn voor zoutwinning. Met regelmaat vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats.

Omwonenden zullen af en toe werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit kan gepaard gaan met extra verkeersafzettingen, openliggende terreinen of opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit enige hinder met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip. Bij vragen of overlast kunt u altijd contact met ons opnemen.

Actualiteiten