Bijdragen aan de energietransitie

Ondergrondse cavernes zijn bij uitstek geschikt voor de veilige opslag van energie zonder gebruik van grote bovengrondse tanks. Zo kunnen we bijdragen aan de betrouwbare levering van duurzame energie.

Opslag van duurzame energie

Voor de transitie naar een duurzame economie is grootschalige opslag van duurzame energie nodig. Zo kan bij veel wind of zon een overschot aan duurzame energie worden opgeslagen in de vorm van perslucht of waterstof. Als er een tekort is, bijvoorbeeld als de zon niet schijnt of de wind niet waait, kan dit weer worden omgezet in stroom.

Samen met Corre Energy bestuderen wij mogelijkheden voor de opslag van duurzame energie in de vorm van perslucht in zoutcavernes in Groningen. Enkele ondergrondse cavernes kunnen voldoende perslucht opslaan om honderdduizenden huishoudens urenlang van stroom te voorzien. Deze technologie wordt in Duitsland en de Verenigde Staten al succesvol ingezet.

Daarnaast kijkt Gasunie naar de grootschalige opslag van groene waterstof in cavernes in Zuidwending. Deze groene waterstof wordt gemaakt met duurzame elektriciteit en kan worden gebruikt voor mobiliteit, energie, of als grondstof voor nieuwe vormen van groene chemie.

Opslag van aardgas en stikstof

In Zuidwending heeft Nouryon een aantal cavernes samen met Gasunie ontwikkeld voor de opslag van aardgas. Hiermee biedt Gasunie een buffercapaciteit voor de gasmarkt. Daarnaast is een caverne op de locatie Heiligerlee door Nouryon gereed gemaakt en overgedragen aan Gasunie voor de opslag van stikstof. Met behulp van de stikstof kan hoogcalorisch gas (uit het buitenland) geschikt gemaakt worden voor boilers en apparatuur die ingesteld is op laagcalorisch gas uit Groningen.