Contact

Nouryon hecht zeer aan de relatie met haar buren en is structureel in gesprek met haar stakeholders. Zo zijn er reguliere bijeenkomsten in Heiligerlee en Zuidwending, inspraakavonden, vinden er keukentafelgesprekken plaats met individuele bewoners, en structureel overleg met lokale overheid en waterschappen.

Wanneer u vragen heeft of meent dat onze activiteiten in Heiligerlee en Zuidwending u tot overlast zijn of schade berokkenen, neem dan contact met ons op:

Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl
Oosterhorn 4
9936 HD Farmsum

Harry Jasken, Mananger In- en Externe betrekkingen Nouryon Delfzijl
harry.jasken@nouryon.com
T. 06 53 13 24 40

 

 

Aanmelden nieuws en informatieavonden